Namjena edukacijskog AVD uređaja

Edukacijski AVD istovjetan je oblikom kao i pravi AVD uređaj Rescue SAM, a jedina razlika je u tome što ne isporučuje električni šok putem samoljepljivih elektroda.

Namjena uređaja je da pomoću glasovnih uputa na hrvatskom jeziku jasno navodi korisnika o postupcima KPR, a više različitih scenarija aritmija srca jasno upućuju na različite situacije kod iznenadnih srčanih udara.

 

Trebate više informacija

Kontaktirajte nas putem telefona ili kontakt obrasca