Ispitivanje i servis medicinskih uređaja

Brigu o vašim uređajima prepustite našim stručnjacima.

Pored znanja i iskustva doktora medicine, ispravna dijagnoza i odgovarajuće liječenje pacijenta u velikoj mjeri ovisi o preciznosti i funkcionalnosti medicinskih uređaja, stoga je veoma važno vršiti strogu, profesionalnu i nezavisnu inspekciju funkcionalnosti uređaja da bi se osigurala precizna dijagnostika i liječenje pacijenata.

Aspekt sigurnosti medicinskih aparata u zdravstvu širom svijeta reguliran je od strane različitih agencija, a međunarodni standardi sigurnosti u zdravstvenim ustanovama nalažu provjeru funkcionalnosti medicinskih uređaja minimalno jednom godišnje.

Medicinski uređaji moraju biti sigurni od električnog udara za pacijenta i zdravstvenog djelatnika koji radi s uređajem. Iz tog razloga postoje klase rizika za medicinske uređaje: I, IIa, IIb, III.

Razni kabeli, kućišta, elektrode i drugi dijelovi podložni su oštećenjima, prekomjernim vrijednostima odvodnih struja što na koncu može dovesti do neželjenih posljedica. Mjerenjem određenih električnih vrijednosti uređaja, sukladno standardu HRN EN 62353, uvijek je moguće provjeriti jesu li te vrijednosti u okvirima dopuštenog, odnosno je li uređaj siguran za pacijente i zdravstvene djelatnike.

Direktivom europske unije 94EC regulira se navedena materija koja je obavezna za zemlje Europske unije (Hrvatski sabor donio je odluku o prihvaćanju) i gdje je navedeno minimalna jednogodišnja provjera medicinske opreme ili prema vremenskom intervalu po preporuci proizvođača.

Saznajte više: https://www.id-medit.hr/ispitivanje-i-servis

Trebate više informacija

Kontaktirajte nas putem telefona ili kontakt obrasca