Prsluk za vježbu Heimlichovog zahvata za odrasle

Prsluk za vježbu Heimlichovog zahvata omogućava simuliranje i edukaciju o primjeni tehnike Heimlichovog zahvata kod odraslih. Prsluk je ...

Detalji proizvoda

Prsluk za vježbu Heimlichovog zahvata za djecu

Prsluk za vježbu Heimlichovog zahvata omogućava simuliranje i edukaciju o primjeni tehnike Heimlichovog zahvata kod djece. Prsluk je ...

Detalji proizvoda

CHEST-ER

Chest-eR je mali, kompaktni i lagani uređaj koji štiti prsni koš od unutarnjih ozljeda koje mogu nastati prilikom pruž...

Detalji proizvoda

RUKSAK ZA AVD

Ruksak za AVD je ruksak za pohranu automatskog vanjskog defibrilatora. Najčešće se koristi prilikom hitnih intervencija u planine ...

Detalji proizvoda

ROTAID BACKBOARD

ROTAID BACKBOARD je ploča s prikazom načina spašavanja života putem automatskog vanjskog defibrilatora. Ploča se postavlja ...

Detalji proizvoda

MINI SET ZA PRVU POMOĆ

MINI SET ZA PRVU POMOĆ je set koji obuhvaća osnovnu opremu potrebnu za reanimaciju odnosno oživljavanje sukladan je ...

Detalji proizvoda

SET/KOFER ZA REANIMACIJU

SET/KOFER ZA REANIMACIJU je set koji obuhvaća opremu potrebnu za reanimaciju odnosno oživljavanje. Kofer od tvrde plastike 510 ...

Detalji proizvoda