DEFIMONITOR PRIMEDIC XD1

DEFIMONITOR XD1 kombinira dizajn uređaja koji je kompaktan, dokazan i pouzdan u praksi uz najveći mogući stupanj ...

Detalji proizvoda

CARDIO-AID 360B

CARDIO AID 360B je potpuno opremljen klinički defibrilator koji je prikladan za hitne i terapeutske slučajeve u njezi ...

Detalji proizvoda

RESCUE LIFE 7

Klinički defibrilator RESCUE LIFE 7 dizajniran je kao idealan uređaj za borbu protiv kardiovaskularnih hitnih slučajeva te za ...

Detalji proizvoda