RESCUE SAM TRAINER AVD

RESCUE SAM trainer AVD je automatski vanjski defibrilator ...

Detalji proizvoda

RESCUE SAM

Poluautomatski vanjski defibrilator RESCUE SAM je maleni, prijenosni ...

Detalji proizvoda

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6S

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6 je prijenosni poluatoumatski vanjski ...

Detalji proizvoda

PRIMEDIC HEARTSAVE AED 6

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6 je prijenosni poluatoumatski vanjski defibrilator. ...

Detalji proizvoda

PRIMEDIC HEARTSAVE AED-M

Automatski vanjski defibrilator PRIMEDIC HEARTSAVE AED je lagani, ...

Detalji proizvoda