RESCUE SAM TRAINER AVD

RESCUE SAM trainer AVD je automatski vanjski defibrilator namijenjen za edukaciju osoba za korištenje pravog AVD uređaja. Trainer ...

Detalji proizvoda

RESCUE SAM

Poluautomatski vanjski defibrilator RESCUE SAM je maleni, prijenosni uređaj jednostavne primjene sa zadaćom isporuke električne struje osobama ...

Detalji proizvoda

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6S

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6 je prijenosni poluatoumatski vanjski defibrilator. Automatski vanjski defibrilator AED (AVD na hrvatskom) je lagani, lako prenosivi uređ...

Detalji proizvoda

PRIMEDIC HEARTSAVE AED 6

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6 je prijenosni poluatoumatski vanjski defibrilator. Automatski vanjski defibrilator AED (AVD na hrvatskom) je lagani, lako prenosivi uređ...

Detalji proizvoda

PRIMEDIC HEARTSAVE AED-M

Automatski vanjski defibrilator PRIMEDIC HEARTSAVE AED je lagani, lako prenosivi uređaj s baterijskim napajanjem za isporuku električnog šoka ...

Detalji proizvoda