Kako razgovarati s medicinskim dispečerom?

  • razgovarajte mirno i razgovijetno
  • precizno opišite gdje se nalazi osoba koja treba pomoć i razlog zbog kojeg zovete
  • podatke o mjestu na kojem se žrtva nalazi objasnite navodeći značajnije orijentire u blizini (velika prometna raskrižja, mostovi, poznate građevine…)
  • ostavite svoje ime i prezime, adresu i broj telefona – možda će biti potrebno da vas medicinski dispečer ponovo nazove
  • ne prekidajte telefonski poziv dok vam se to ne kaže
  • medicinski dispečer mora znati u kakvom je stanju osoba za koju zovete te je li joj već pružena kakva pomoć
  • medicinski dispečer će Vam dati upute što da radite do dolaska tima hitne medicinske službe – postupite na točno opisani način

Ako nešto niste razumjeli, tražite da Vam se ponovi i ostanite s pacijentom do dolaska tima hitne medicinske službe.

Trebate više informacija

Kontaktirajte nas putem telefona ili kontakt obrasca