CHEST-ER

Chest-eR je mali, kompaktni i lagani uređaj koji štiti prsni koš od unutarnjih ozljeda koje mogu nastati prilikom pruž...

Detalji proizvoda

RUKSAK ZA AVD

Ruksak za AVD je ruksak za pohranu automatskog vanjskog defibrilatora. Najčešće se koristi prilikom hitnih intervencija u planine ...

Detalji proizvoda

LUTKA ZA VJEŽBU OŽIVLJAVANJA

Torzo lutke za vježbu oživljavanja idealan je za vježbu kardiopulmonalne reanimacije. Sa svojom malom masom i jednostavnošć...

Detalji proizvoda

RESCUE SAM TRAINER AVD

RESCUE SAM trainer AVD je automatski vanjski defibrilator namijenjen za edukaciju osoba za korištenje pravog AVD uređaja. Trainer ...

Detalji proizvoda

RESCUE SAM

Poluautomatski vanjski defibrilator RESCUE SAM je maleni, prijenosni uređaj jednostavne primjene sa zadaćom isporuke električne struje osobama ...

Detalji proizvoda

ORMARIĆ BEZ ALARMA

ORMARIĆ BEZ ALARMA je zidni ormarić za unutarnje pohranjivanje automatskog vanjskog defibrilatora. Ormarić ne posjeduje alarm, no posjeduje dodatnu bravu ...

Detalji proizvoda

ORMARIĆ S ALARMOM

ORMARIĆ S ALARMOM je zidni ormarić za unutarnje pohanjivanje automatskog vanjkog defibrilatora. Ormarić posjeduje alarm i bravu za zaključavanje ...

Detalji proizvoda

ROTAID BACKBOARD

ROTAID BACKBOARD je ploča s prikazom načina spašavanja života putem automatskog vanjskog defibrilatora. Ploča se postavlja ...

Detalji proizvoda

ROTAID SOLID PLUS HEAT

ROTAID SOLID PLUS HEAT je zidni ormarić za vanjsko pohranjivanje automatskog vanjskog defibrilatora. Način korištenja ormarića vrlo ...

Detalji proizvoda

ROTAID SOLID PLUS

ROTAID SOLID PLUS je zidni ormarić za vanjsko pohranjivanje automatskog vanjskog defibrilatora. Za otvaranje ormarića potreban je samo brzi ...

Detalji proizvoda

ROTAID PLUS

ROTAID PLUS je zidni ormarić za unutarnju pohranu automatskog vanjskog defibrilatora. Jednostavan je za korištenje te je za otvaranje ...

Detalji proizvoda

MINI SET ZA PRVU POMOĆ

MINI SET ZA PRVU POMOĆ je set koji obuhvaća osnovnu opremu potrebnu za reanimaciju odnosno oživljavanje sukladan je ...

Detalji proizvoda

SET/KOFER ZA REANIMACIJU

SET/KOFER ZA REANIMACIJU je set koji obuhvaća opremu potrebnu za reanimaciju odnosno oživljavanje. Kofer od tvrde plastike 510 ...

Detalji proizvoda

DEFIMONITOR PRIMEDIC XD1

DEFIMONITOR XD1 kombinira dizajn uređaja koji je kompaktan, dokazan i pouzdan u praksi uz najveći mogući stupanj ...

Detalji proizvoda

CARDIO-AID 360B

CARDIO AID 360B je potpuno opremljen klinički defibrilator koji je prikladan za hitne i terapeutske slučajeve u njezi ...

Detalji proizvoda

RESCUE LIFE 7

Klinički defibrilator RESCUE LIFE 7 dizajniran je kao idealan uređaj za borbu protiv kardiovaskularnih hitnih slučajeva te za ...

Detalji proizvoda

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6S

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6 je prijenosni poluatoumatski vanjski defibrilator. Automatski vanjski defibrilator AED (AVD na hrvatskom) je lagani, lako prenosivi uređ...

Detalji proizvoda

PRIMEDIC HEARTSAVE AED 6

HEARTSAVE PRIMEDIC AED 6 je prijenosni poluatoumatski vanjski defibrilator. Automatski vanjski defibrilator AED (AVD na hrvatskom) je lagani, lako prenosivi uređ...

Detalji proizvoda

PRIMEDIC HEARTSAVE AED-M

Automatski vanjski defibrilator PRIMEDIC HEARTSAVE AED je lagani, lako prenosivi uređaj s baterijskim napajanjem za isporuku električnog šoka ...

Detalji proizvoda